Historická výstavní budova Slezského zemského muzea

Komenského 419/10, 74601 Opava
Zpět na výpis

Historická výstavní budova se svou prezentací zaměřuje na přírodní a kulturněhistorické fenomény v současnosti nejmenší historické země České republiky – Slezska.

O aktivitě

Typ aktivity
Kultura a památky
Vhodné pro
Bez bariér
Páry
Přátelé
Rodiny s dětmi
Senioři
Lze provozovat za počasí

V současnosti spravuje šest expozičních budov a areálů: vedle Historické výstavní budovy v centru Opavy jsou to Arboretum Nový Dvůr ve Stěbořicích, Národní památník II. světové války v Hrabyni, Památník Petra Bezruče v opavské Ostrožné ulici, Areál československého opevnění Hlučín-Darkovičky a Srub Petra Bezruče v Ostravici. V muzeu působí odborníci v oblastech mineralogie, geologie, paleontologie, botaniky, dendrologie, entomologie, zoologie, muzeologie, archeologie, etnografie, numismatiky, historie, dějin umění včetně dějin fotografie, hudby, literatury a divadla a dějin vojenství, ale také restaurátoři, muzeologové či knihovníci.

Müllerův dům

Müllerův dům byl původně součástí opavského hradu, později zámku, jehož existence je doložena od 2. poloviny 14. století. Původně byl hrad postaven vně městských hradeb a v prostoru dnešního Müllerova domu stál zřejmě v této době mlýn. V polovině 16. století již máme v tomto prostoru doloženu hradní kuchyni. Opavský hrad často měnil své majitele, a to až do roku 1614, kdy získal opavské knížectví kníže Karel I. z Lichtenštejna. Tzv. Müllerův dům byl tehdy využíván jako sýpka. V roce 1722 byla budova přestavěna v barokním stylu a proměněna na byt purkrabího opavského zámku. Od poloviny 19. století byl dům pronajímán, přičemž od 70. let figuruje jako nájemník advokát Franz Müller, který jej koupil pro svou rodinu. Právě po této rodině se dodnes nazývá tento dům Müllerovým.

V letech 1891‒1892 proběhla demolice opavského zámku, na jehož místě byla záhy postavena budova Učitelského ústavu (dnes Mendelovo gymnázium) a částečně také Historická výstavní budova SZM. Müllerův dům zůstal v držení rodiny Müllerů až do roku 1925, kdy jej odkoupila Zemská správní komise pro Slezsko, původně za účelem umístění knihovny Slezského zemského muzea. Budova prošla rekonstrukcí, nutnými opravami a úpravami, podobně jako park, který měl být otevřen veřejnosti. Díky daru Jana II. z Lichtenštejna přibyly do parku u Müllerova domu rovněž dvě sochy a váza ze zámeckého parku v Branticích.

V roce 1927 byl Müllerův dům slíben Matici opavské pro vystavení národopisných sbírek a současně také legionářům. V roce 1928 zde bylo otevřeno Legionářské muzeum (Muzeum památek národního odboje), ale spory mezi legionáři a členy Matice opavské trvaly až do roku 1938, kdy bylo muzeum zrušeno stejně jako Matice opavská. Müllerův dům zůstal v majetku Slezského zemského muzea, byla zde umístěna preparátorská dílna, knihvazačství, stolařství a také depozitář prehistorického oddělení. I po druhé světové válce byla budova nadále využívána jako depozitář, a to až do poslední zásadní rekonstrukce v letech 2013‒2018.

Od 31. května 2019 je budova i s přilehlým parkem otevřena veřejnosti a využívána jako nový expoziční a výstavní prostor Slezského zemského muzea. Návštěvník může vidět téměř všechny stavební fáze objektu – od těch středověkých přes novověké až po ty současné, které umožnily podzemní propojení Historické výstavní budovy s tímto domem. Zahrada je upravena do podoby, jež umožňuje nejen konání nejrůznějších kulturních akcí, ale i přírodovědné a historické edukační aktivity. K výsadbě zahrady byly zvoleny zejména původní slezské odrůdy ovocných stromů a keřů doplněné okrasnou výsadbou.

V suterénu Müllerova domu vznikne zcela nová a moderně pojatá archeologická expozice, která přiblíží proměny areálu, na kterém se dům nachází. Návštěvníci se tak budou moci seznámit s původním opavským městským hradem, který byl zbořen v 19. století a na jehož místě vyrostla stávající muzejní budova. Vystaveny budou nejen exponáty vztahující se k opavskému zámku, ale i archeologické nálezy učiněné při výzkumech předcházejícím vlastní rekonstrukci. Tyto exponáty ještě doplní unikátní archeologické a historické muzejní sbírkové předměty opavské a slezské provenience. Mimo samotnou archeologickou expozici se v domě nachází ještě velký reprezentační sál, který bude využíván k přednáškám a kulturním akcím, příp. k menším tematickým výstavám.

ZOBRAZIT CELÝ POPIS
Slezské zemské muzeum

Slezské zemské muzeum je pomyslnou branou do Slezska. Jeho zájem vychází od živé i neživé přírody přes prehistorii, historii až k dějinám umění, a to především v oblasti českého Slezska, severní a severovýchodní Moravy. Slezské zemské muzeum je příspěvkovou organizací Ministerstva kultury ČR. Je nejstarším veřejným muzeem na území dnešní České republiky, jeho historie sahá do roku 1814. Zároveň je se svými 2 400 000 sbírkovými předměty třetím největším muzeem v ČR.

Jak uplatnit benefit

Na pokladně muzea předložte platnou turistickou kartu a bude Vám uplatněn benefit.

BENEFIT s turistickou kartou

Se zakoupenou vstupenkou do areálu máte možnost prohlédnout si s průvodcem podkroví Müllerova domu zcela zdarma. Toto podkroví patří v Opavě k unikátním – pochází z 18. století, jeho rekonstrukce byla provedena starou technikou (stejná firma, která znovu postavila např. vyhořelý Libušín) a také bez použití jediného hřebíku. Podkroví není pro návštěvníky běžně přístupné.

Jak uplatnit benefit?
Kontakt
Slezské zemské muzeum
Komenského 419/10, 74601 Opava
Kontaktujte provozovatele
+420 553 714 809