Časté dotazy

Časté dotazy ohledně fungování turistické karty

Kde získám Turistickou kartu Opavské Slezsko?
Kartu získáte zdarma v partnerských ubytovacích zařízeních při ubytování od 2 nocí a výše, případně ji můžete zakoupit v turistických informačních centrech.

Jaké výhody mi karta přinese?
Karta přináší mnoho druhů výhod a slev, šetří Vaše peníze a čas. Díky jedinečnému rezervačnímu systému si můžete u mnoha aktivit dopředu rezervovat prohlídky a vstupy a nebudete tak nepříjemně překvapeni z naplnění kapacit.

Jak používat Turistickou kartu Opavské Slezsko?
Turistickou kartu Opavské Slezsko předložíte při vstupu do dané atraktivity u smluvních partnerů a bude Vám uznán příslušný benefit. Slevy a benefity jsou uvedeny ve výpisu profilu aktivity na stránkách www.opavskocard.cz

Jak postupovat při ztrátě či znehodnocení karty?
Ztrátu či znehodnocení karty je potřeba neprodleně nahlásit provozovateli systému na e-mail: podpora@opavskocard.cz

Je Turistická karta Opavské Slezsko přenosná?
Turistická karta je nepřenosná, tj. je vázána na konkrétního Návštěvníka, případně na osoby nastavené v rámci Aktivace ve smyslu čl. 2.2.3. Všeobecných obchodních podmínek.

Bod 2.2.3. říká:

Distribuční místo bezprostředně po Aktivaci konkrétní Turistické karty ji předá Návštěvníkovi. V rámci Aktivace konkrétní Turistické karty Distribuční místo nastaví parametry Aktivace a zadá požadované údaje do Portálu, přičemž se jedná zejména o jméno a příjmení, e-mailovou adresu, telefonní kontakt a PSČ místa bydliště Návštěvníka, který je držitelem Turistické karty, Dobu platnosti, počet (i) dospělých, (ii) dětí (včetně věku dětí dovršeného v den Aktivace), (iii) studentů (za studenta se považuje osoba, která je držitelem studentského průkazu (zejména ISIC či jemu obdobné karty), (iv) držitelů průkazů ZTP / ZTP/P a (v) důchodců, pro které lze uplatnit Zvýhodnění.


Po aktivaci karty (v ubytovacím zařízení či informačním centru) mi nepřišel e-mail s turistickou kartou.
Zkuste zkontrolovat složku spam, stane se, že e-mail zapadne zde. Pokud ani tam e-mail nenajdete, informujte neprodleně vydavatele karty, kerý Vám ji aktivoval.

Mohu navštívit některé atrakce vícekrát?
Turistickou kartu Opavské Slezsko je možné po dobu její platnosti využít na každou atraktivitu pouze jednou.